Emissiereductie

Nabehandelingssystemen voor schadelijke uitlaatgas-emissies

Ons in eigen beheer ontwikkelde MPAT-systeem is een compact, geïntegreerd systeem voor fijnstof- en stikstofreductie. Daarnaast hebben we ook separate oplossingen voor fijnstofreductie (roetfilters), reductie van stikstofoxiden (SCR DeNOx-katalysatoren) en oxidatiekatalysatoren voor de reductie van koolwaterstoffen (HC en CO).

Systemen bekijken en vergelijken

Emissiereductie in de praktijk

Meer cases

Op verzoek sturen wij u graag een referentielijst toe

Meer weten over de mogelijkheden
van emissiereductie?

Contact opnemen