DPF-S systeem

Roetfilter systeem met active regeneratie d.m.v. dieselbrander

Dit high-end compacte roetfiltersysteem is specifiek ontwikkeld voor toepassing op generatoren op Mega jachten en stationaire toepassingen waar een lage bouwhoogte van belang is. Het systeem is zeer compact en voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden voor toepassing op Mega jachten.

Het DPF-S systeem bestaat uit een roestvaststalen roetfilterbehuizing, roetfilters, bypass klep, brandersysteem en besturing. De besturing is voorzien van standaard datalogging en uitgebreide diagnostiek (OBD). Telemonitoring wordt als optie aangeboden. Hiermee kunnen we op afstand service bieden. Het systeem is beperkt demper-vervangend en dempt standaard rond de 30 dB(A). 

 

Uitvoeringen

Het DPF-S systeem kan gecombineerd worden met een SCR-S systeem. Het SCR systeem wordt hierbij achter het DPF-S systeem geïnstalleerd.

De volgende opties zijn leverbaar:

  1. Wel / geen extra voorziening geluidsdemping
  2. In- en uitlaat op afwijkende posities
  3. Diverse type coating voor roetfilters
  4. Harbour mode
  5. Motorbelastingsignaal via J1939 of analoog
  6. Externe communicatie via Mod- of CAN-bus.

 

Systeem overzicht DPF-S

Roetfiltersysteem

De roetfilters bij dit systeem zijn voorzien van een katalytische laag (coating).  Deze coating zorgt ervoor dat het opgevangen roet met zuurstof bij een lagere temperatuur oxideert. Zonder deze coating zou het roet immers pas bij circa 600°C verbranden.  De maximale toelaatbare hoeveelheid zwavel in de brandstof is afhankelijk van de gekozen katalytische coating. Het type katalytische coating wordt door onze engineers afgestemd op het type motor en belastingprofiel en de gewenste reductie van koolwaterstoffen. De maximale toelaatbare hoeveelheid zwavel in de brandstof is 2000 ppm of 0,2%

Omdat generatoren veelal relatief laag belast worden is de temperatuur van de uitlaatgassen meestal onvoldoende om de opgevangen roet in de filters volledig na te verbranden.

Het Xeamos SFB brander systeem zorgt ervoor dat de uitlaatgassen periodiek worden verwarmd zodat het roetfilter schoon blijft. In het DPF-S systeem is de brander en bypass zeer compact samengebouwd waarbij de hete gassen van de brander vlak voor de roetfilterelementen intensief met de uitlaatgassen worden gemengd. Op deze manier kunnen we op hoge temperatuur regenereren, tot 600°C, zodat ook bij zwavelhoudende brandstof en hoge roetuitstoot van de motor altijd betrouwbaar kan worden geregenereerd.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking zie Tech Talk.

 

Haalbare emissiereducties

Component 
Afkorting
Reductie
Stikstofoxiden NOx 0%
Koolwaterstoffen HC tot 80%
Koolmonoxide CO  tot 80% 
Fijnstof of roet  PM10  > 95%
Geluid    25-30 dB(A) 

 

Meer informatie over emissietechnologie kunt u vinden op de pagina met Tech Talk

 

Schema DPF-S

 

Neem contact op voor meer informatie over dit systeem.

Contact opnemen