MPAT systeem

Marine Propulsion After Treatment voor ultra-laag zwavelige brandstof (EN590)

Dit systeem is specifiek ontwikkeld voor toepassing op binnenvaartschepen, maar kan ook voor andere motoren worden toegepast die op ultra-laag zwavelige brandstof draaien.

Het MPAT systeem is een alles-in-één combinatie van SCR DeNox en DPF roetfilter systeem met alle bijbehorende componenten. Het systeem is geluidsdemper-vervangend en dempt standaard tussen de 40 en 45 dB(A).

 

Uitvoeringen

Het MPAT systeem is zowel als Compact uitvoering als In-Line uitvoering leverbaar. De compact-uitvoering past meestal wat lengte betreft op de plaats van een (bestaande) geluidsdemper, maar is wel breder dan een gebruikelijke geluidsdemper. Wanneer dit niet past is een meer traditionele In-Line configuratie leverbaar.

Voor zeer krappe/complexe machinekamers is uiteraard maatwerk mogelijk.

Om uw investering te kunnen spreiden is het systeem in fasen leverbaar:

 1. MPAT behuizing, voorzien van dummy elementen voor SCR en Roetfilters.
  Deze optie kan worden geplaatst in plaats van een geluidsdemper en is uitsluitend voorbereidend.
 2. MPAT-SCR, voorbereid voor latere plaatsing van Roetfilters.
  Ten opzichte van (1) is hier het SCR systeem geïnstalleerd inclusief katalysatoren, injector, pomp- en doseerset en controller. Op de plaats van de roetfilters zijn dummy blokken geïnstalleerd.  
 3. MPAT-SCR+DPF, voorbereid voor actieve regeneratie.
  Ten opzichte van (2) zijn hier de oxidatiekatalysator en roetfilters gemonteerd, echter zonder actieve regeneratie. Dit kan alleen bij bepaalde motortypen en vaarprofielen waarbij de gemiddelde uitlaatgastemperatuur voldoende hoog is.
 4. MPAT-SCR+DPF+AR, compleet systeem.
  Dit is het MPAT systeem in de meest uitgebreide uitvoering voorzien van SCR en roetfilter inclusief actieve regeneratie. De roetfilters kunnen bij ieder vaarprofiel regenereren.

 

Systeem-overzicht MPAT-Compact

 

Systeem-overzicht MPAT-in-Line

 

Opties

Voorbeelden van leverbare opties zijn:

 • Behuizing in roestvast staal
 • In- en uitlaat op afwijkende posities
 • Afwijkend type roetfilter of katalysator bij bijzondere vaarprofielen of motortypes
 • Motorbelastingsignaal analoog in plaats van J1939
 • Externe communicatie via Mod- of CAN-bus.

SCR-systeem

Xeamos SCR systemen werken met een ureum oplossing om de schadelijke stikstofoxiden (NOx) te reduceren. Hierbij zijn reducties van meer dan 95% mogelijk. Xeamos SCR systemen werken met een betrouwbare persluchtverstuiving en zijn geschikt voor 32,5% (Ad-blue of AUS32) of een 40% (AUS40) ureum oplossing.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking zie Tech Talk.

 

Roetfiltersysteem

De roetfilters van het MPAT systeem werken in combinatie met een Diesel Oxidation Catalyst of DOC. Naast reductie van onverbrande dieseldeeltjes zorgt deze voor een gedeeltelijk omzetting van stikstofmonoxide naar stikstofdioxide. De stikstofdioxide zorgt ervoor dat de in het roetfilter opgevangen roet wordt omgezet naar onschadelijk koolstofdioxide en stikstof. Het voordeel van deze beproefde methode van regeneratie is dat deze al bij relatief lage temperatuur plaatsvindt. Hierbij passen we roetfilters toe zonder katalytische coating welke een zeer lange levensduur hebben. Hierdoor zijn de exploitatiekosten van onze systemen lager dan systemen met katalytisch gecoate roetfilters.

Wij maken graag een berekening voor u van de verwachte kosten op lange termijn.

Wanneer de motor regelmatig en langdurig laag belast wordt dan zorgt het SFB brandersysteem ervoor dat de uitlaatgassen periodiek worden verwarmd zodat het roetfilter schoon blijft. Wij adviseren u graag wanneer dit nodig is.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking zie Tech Talk.

 

Haalbare emissiereducties

Component 
Afkorting
Reductie
Stikstofoxiden NOx tot 95%*
Koolwaterstoffen HC tot 90%
Koolmonoxide CO  tot 90% 
Fijnstof of roet  PM10  >95% 
Geluid    40-45 dB(A) 

 *  De toekomstige NOx waarde voor EU Stage V norm voor de binnenvaart bedraagt maximaal 1,8 g/kWh. In de praktijk wordt deze waarde gehaald bij een reductie van 60-85%, afhankelijk van het motortype en bouwjaar.

Meer informatie over emissietechnologie kunt u vinden op de pagina met Tech Talk

 

Schema MPAT

 

 

Neem contact op voor meer informatie over dit systeem.

Contact opnemen